IDEES, revista de temes contemporanis

RSS



Portada

logotip Colecció Temes Contemporanis

Col·lecció Temes Contemporanis

Editorial Proa

Portada

13. Pluralisme nacional i legitimitat democràtica

Ferran Requejo

Primera edició: 1999

ISBN: 84-8256-816-7

205 pàgines

 

Resum

L’editor d’aquest volum, professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ha aplegat una sèrie d’aportacions de reconeguts especialistes en l’estudi del pluralisme polític en estats multinacionals. A més del text introductori del mateix Requejo, el llibre inclou articles de Ramón Máiz (democràcia i federalisme), Miquel Caminal (nacionalisme i federalisme), Enric Fossas (constitucionalisme i diversitat cultural), Àngel Castiñeira (identitat i reconeixement en l’obra de Charles Taylor), Ángel Rivero (liberalisme i política del reconeixement), Isidre Molas (les matrius teòriques del catalanisme), Carmelo Moreno i Pedro Ibarra (política del reconeixement al País Basc), i Klaus-Jürgen Nagel (unificació europea i teories de la nació).

Aquestes contribucions (que tenen el seu origen en els papers presentats en unes jornades organitzades per la Universitat Pompeu Fabra el 1998) analitzen alguns dels principals elements del debat sobre com i per què es poden fomentar unes democràcies liberals que mostrin –des de la perspectiva del pluralisme nacional– un contingut ètic i institucional més acurat. De fet, el pluralisme nacional ha penetrat els valors i la pràctica institucional de les democràcies occidentals en menor mesura que altres formes de pluralisme.

Més que solucions definitives, el debat teòric i la pràctica política actuals –conjunció de la globalització i del pluralisme cultural– mostren una sèrie de tendències de futur. L’acomodació de la complexitat nacional i cultural no és tan sols una qüestió de caràcter moral, sinó també una de les bases de la governabilitat democràtica del futur. Viure en unes democràcies de benestar en el segle XXI voldrà dir viure en organitzacions polítiques de diferent nivell en les quals haurà d’acomodar-se la creixent complexitat interna d’unes societats cada vegada més interrelacionades. El pluralisme cultural és part d’aquesta complexitat, i l’acomodació de la plurinacionalitat dels estats democràtics és part d’aquest pluralisme.

Sumari


Pluralisme polític i legitimitat democràtica. El refinament de l'universalisme en les democràcies plurinacionals,. Ferran Requejo
  Pluralitat narrativa i legitimitat democràtica
  Narrativitats liberaldemocràtiques i plurinacionalitat
  Les col·laboracions d'aquest volum

Democràcia i federalisme en estats multinacionals,. Ramón Máiz
  Els valors de la democràcia en els estats multinacionals
  Multinacionalitat democràticament institucionalitzada i federalisme asimètric
  Bibliografia

Convergències i divergències entre nacionalisme i federalisme,. Miquel Caminal
  Un primer apunt sobre nacionalisme i federalisme
  Nació i autodeterminació: velles paraules i noves circumstàncies
  El nacionalisme i les seves fases
  La submissió federalista al nacionalisme d'estat
  Convergències i divergències entre nacionlisme i federalisme
  Bibliografia

Constitucionalisme i diversitat cultural,. Enric Fossas
  Els principis de la Constitució moderna
  Les demandes de reconeixement cultural
  Les propostes del nou constitucionalisme
  Nota bibliogràfica

Identitat, reconeixement i liberalisme. Un debat al voltant de Ch. Taylor,. Àngel Castiñeira
  Una introducció a Taylor
  El discurs de la identitat
  Els estadis del reconeixement
  L'evolució de la igualtat en l'esfera moderna
  Concepcions diverses del liberalisme
  La relació entre drets individuals i col·lectius en les democràcies liberals. Aportació i rèplica de W. Kymlicka
  Bibliografia

La filosofia del liberalisme i la política del reconeixement,. Ángel Rivero
  El multiculturalisme: un repte per a la democràcia liberal o per a la filosofia liberal?
  "La política del reconeixement" com a resposta al repte del multiculturalisme
  ¿És la política del reconeixement una versió millorada del liberalisme?
  La política del reconeixement i la política del nacionalisme
  Nacionalisme i liberalisme com a concepcions oposades de la política
  Conclusió: Liberalisme i guerra civil
  Bibliografia

Les matrius teòriques del catalanisme,. Isidre Molas

L'actualització dels drets històrics i la política del reconeixement al País Basc, Carmelo Moreno i. Pedro Ibarra
  El nou context polític
  La disposició addicional primera
  Drets històrics i política del reconeixement
  Drets històrics i actualització política
  Els resultats de la disposició addicional primera
  La disposició addicional primera davant el nou context polític
  Conclusions
  Bibliografia

¿"Nation-building" europea? Unificació europea i teories de la nació,. Klaus-Jürgen Nagel
  Nació i ètnia
  Mites i memòries col·lectius
  Interpretacions funcionalistes
  La nació inventada
  La "nation-building"
  L'Europa comunitària i l'Estat-nació


Envia a un amic Envia a un amic Compartir Meneame.net Del.icio.us DiggIt! Google Facebook Twitter

Documents relacionats

avís legal | crèdits | contactar | backoffice

Tapineria, 10, 3r | 08002 Barcelona | Tel. +34 93 887 63 70

© 2017 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis