IDEES, revista de temes contemporanis

RSSPortada

logotip Colecció Temes Contemporanis

Col·lecció Temes Contemporanis

Editorial Proa

Portada

12. Nacionalisme. Debats i dilemes per a un nou mil·leni

Montserrat Guibernau

Primera edició: 1999

ISBN: 84-8256-817-5

278 pàgines

 

Resum

El llibre coordinat per Montserrat Guibernau –professora de Ciència Política a l’Open University, al Regne Unit, i membre del Consell Editorial d’Idees– compta amb les aportacions de reconeguts especialistes en el tema; per citar-ne només alguns: Salvador Cardús, Gurutz Jáuregui, Will Kymlicka, Josep R. Llobera, David Miller, Anthony Smith i Charles Taylor, a més de la mateixa editora del volum.

En contra de les prediccions de científics socials com són Marx, Durkheim o Weber, i fins i tot d’alguns polítics, el nacionalisme ha estat una de les ideologies més importants de la modernitat. Aquest llibre intenta aprofundir en alguns dels debats i dilemes més significatius amb els quals s’enfronta el nacionalisme a l’alba d’un nou mil·lenni, com ara els processos de globalització que afecten, entre altres, l’economia, la difusió de la ciència, la tècnica i la cultura.

En el món de la comunicació immediata, els satèl·lits, els ordinadors quàntics, els aliments transgènics, les armes letals i els experiments genètics, els autors del volum s’interroguen sobre diferents aspectes del nacionalisme, partint del supòsit que el nacionalisme com a ideologia política, moviment social i sentiment de pertinença, no està, ni de bon tros, exhaurit.

Perquè el món del canvi de mil·lenni es caracteritza també per l’expansió de la democràcia, el desig de revifar els sentiments de comunitat i solidaritat, la necessitat de conviure amb la diferència i, en definitiva, l’objectiu de crear societats cosmopolites, obertes, democràtiques i pròsperes. Si es basa en ferms principis democràtics, el nacionalisme pot contribuir a la creació d’aquest tipus de societat.

Sumari


Introducció.

PRIMERA PART. COMPRENDRE EL NACIONALISME. REFLEXIONS TEÒRIQUES.
  Del cosmopolitisme il·lustrat al nacionalisme liberal, Will Kymlicka
 1. Cosmopolitisme versus nacionalisme
 1. La identitat nacional i la llibertat individual
 1. L'"alternativa cosmopolita"
 1. La identitat nacional i la ciutadania democràtica
 1. Condorcet i les llengües vernacles
 1. Conclusions: conciliació del nacionalisme i el cosmopolitisme
 1. Bibliografia
  Nacionalisme i modernitat, Charles Taylor
 1. Bibliografia
  Nacionalisme i democràcia, Salvador Cardús
 1. El nacionalisme com a obstacle analític
 1. L'arrel política del nacionalisme
 1. La nació i la democràcia
 1. Conclusions
 1. Bibliografia
  Les dues cares del nacionalisme, David Miller
 1. Bibliografia
  Els sentiments nacionals com a realitat última, Josep R. Llobera
 1. Introducció
 1. Sentiments nacionals, un esquema de treball
 1. ¿Quins sentiments s'infonen?
 1. ¿Quines coses són les portadores de sentiments nacionals?
 1. Conclusions
 1. Bibliografia
  Interpretacions de la identitat nacional, Anthony D. Smith
 1. La identitat nacional hibridada
 1. La invenció marxista de la tradició
 1. Identitat i modernitat
 1. Reconstrucció de la nació
 1. Models d'identitat nacional
 1. ¿Nacions plurals postmodernes?
 1. Bibliografia

SEGONA PART. EXPERIÈNCIES NACIONALISTES. REFLEXIONS PRÀCTIQUES.
  Nacions sense Estat: escenaris polítics diversos, Montserrat Guibernau
 1. El reconeixement cultural
 1. L'autonomia política
 1. La federació
 1. La "negació" i la repressió
 1. Conclusions
 1. Bibliografia
  El debat europeu sobre la ciutadania, Dominique Schnapper
 1. La ciutadania política nacional
 1. El debat
 1. La "nova ciutadania"
 1. La ciutadania nacional repensada
 1. L'interrogant
 1. Bibliografia
  L'acord britanicoirlandès del 1998, i el plus del consensualisme, Brendan O'Leary
 1. Repartiment del poder executiu
 1. Proporcionalitat
 1. Autonomia i igualtat comunals
 1. Drets de veto per a les minories
 1. Elements confederals i federals
 1. La relació confederal en el conjunt d'Irlanda
 1. La relació confederal britanicoirlandesa
 1. Protecció doble i cosobirania
 1. Annex 1: Com funcionaran l'Assemblea i les seves normes de votació intercomunitàries
 1. Annex 2: L'obra misteriosa de Viktor d'Hondt a Belfast
 1. Bibliografia
  Nacionalisme i violència: el cas d'ETA al País Basc, Gurutz Jáuregui
 1. L'antiespanyolisme, senyal fonamental d'identitat del nacionalisme basc
 1. El franquisme, aguditzador de la contraposició Euskadi/Espanya
 1. La configuració d'ETA com a moviment d'alliberament nacional contra l'"ocupació espanyola"
 1. Els orígens de la violència
 1. La cultura de la violència
 1. Bibliografia
  El nacionalisme i la història de Catalunya, Agustí Colomines
 1. La història i la reconstrucció de l'imaginari de la pàtria
 1. La llengua i la història: els dos eixos de la Renaixença catalana
 1. La Renaixença, l'esperit romàntic i la cultura del particularisme
 1. Bibliografia
  Autonomia no és independència: els pobles indis i la nació mexicana de la fi del mil·leni, Natividad Gutiérrez
 1. L'estat: monopoli d'ordre i seguretat
 1. Mesoamèrica: l'etnicitat fragmentada
 1. Polítiques indigenistes
 1. Conclusió
 1. Bibliografia


Envia a un amic Envia a un amic Compartir Meneame.net Del.icio.us DiggIt! Google Facebook Twitter

Documents relacionats

avís legal | crèdits | contactar | backoffice

Tapineria, 10, 3r | 08002 Barcelona | Tel. +34 93 887 63 70

© 2017 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis