IDEES, revista de temes contemporanis

RSSPortada

logotip Colecció Temes Contemporanis

Col·lecció Temes Contemporanis

Editorial Proa

Portada

18. Donar protagonisme a Catalunya. <br>Acció internacional i política de relacions exteriors catalana

Jaume Urgell

Primera edició: 2003

ISBN: 84-7306-852-1

414 pàgines

 

Resum

L’acció exterior i les relacions internacionals han deixat de ser una competència exclusiva dels governs centrals en les democràcies del nostre entorn i han passat a ser compartides per nombrosos actors, tant governamentals com privats. Això és especialment cert en el cas dels estats plurinacionals i compostos.

A Catalunya, la idea d’una política de relacions exteriors era, fins fa no gaires anys, una cosa impensable. Amb la consolidació de la democràcia i el desplegament del marc autonòmic, aquesta idea ha esdevingut, si bé no una realitat plenament reconeguda, sí una certa realitat concreta. L’acció tant del govern català com de la resta d’administracions i institucions, públiques i privades, ha ajudat a incrementar progressivament la presència a l’exterior i la implicació catalana en els afers mundials. Amb tot, la nostra recent cultura democràtica i la tendència històrica al centralisme han fonamentat una actitud reàcia per part de les institucions centrals, que ha limitat el desenvolupament d’una veritable política de relacions exteriors catalana.

En aquests moments convé elaborar, amb més decisió, una visió clara del paper que Catalunya ha de representar en el món. El llibre que teniu a les mans –la primera obra que aborda aquesta temàtica des d’una perspectiva global– pretén contribuir-hi a través d’anàlisis, reflexions i propostes de futur fetes des de perspectives i camps diversos, i avalades per experts provinents tant del món acadèmic com de la pràctica política i de la societat civil.

Aspectes com la participació de Catalunya en la Unió Europea, la influència en l’agenda internacional, la presència catalana en diferents regions del planeta, la promoció econòmica o cultural i l’acció internacional de la societat civil són alguns exemples dels àmbits cabdals a l’hora de configurar una política de relacions exteriors pròpia. Les aportacions dels diferents autors analitzen la situació actual i els reptes de futur, i alhora proposen mesures concretes per enfortir la projecció internacional de Catalunya.

Sumari


Introducció i anàlisi de la política exterior catalana. Jaume Urgell

PRIMERA PART
IDENTITAT NACIONAL, ACCIÓ EXTERIOR I GLOBALITZACIÓ
.
  Globalització i construcció nacional Montserrat Guibernau
 1. Definicions
 1. Teoritzar la globalització
 1. Globalització i Estat nació
 1. Globalització i identitat nacional
 1. Conclusions
 1. Bibliografia
  Paradiplomàcia i creació de xarxes regionals Michael Keating
 1. El desenvolupament de la paradiplomàcia
 1. Cooperació i creació de xarxes regionals
 1. Les condicions de l'èxit
 1. Conclusió
 1. Bibliografia
  Integració europea i acomodació de les nacions sense Estat Klaus-Jürgen Nagel
 1. Els enfocaments per a interpretar la integració europea
 1. Europa i les regions
 1. Europa i la diversitat cultural
 1. Estratègies nacionalistes
 1. Conclusions
 1. Bibliografia

SEGONA PART
CATALUNYA I EL MÓN: LA PRESÈNCIA CATALANA A L'EXTERIOR
.
  La política exterior a Catalunya a l'edat contemporània, Jordi Casassas i Òscar Costa Ruibal
 1. L'intervencionisme mediterrani al voltant de la política expansiva de la Unió Liberal
 1. La Restauració: crisi colonial i difusió del positivisme
 1. El catalanisme a la fi de segle: regeneracionisme
  i recerca de models polítics exteriors
 1. El catalanisme polític i el mediterranisme al tombant de segle: l'edat de l'imperialisme
 1. La dinamització social i política a partir de la Gran Guerra
 1. Les relacions internacionals durant la dictadura:
  exili i mobilització exterior
 1. Bibliografia
  Balanç de l'activitat exterior de Catalunya en l'actualitat: marc jurídic
  i evolució política, Catarina García Segura i Pablo Pareja Alcaraz
 1. El context i els factors condicionants de l'activitat exterior
  de Catalunya
 1. El marc jurídic de l'activitat exterior de Catalunya
 1. L'evolució política de l'activitat exterior de Catalunya
 1. Balanç de l'activitat exterior catalana
 1. Bibliografia

TERCERA PART
ELS REPTES DE LA POLÍTICA EXTERIOR CATALANA
I PROPOSTES DE FUTUR
.
  Reptes globals
  La participació de Catalunya en l'agenda internacional Fèlix Martí
 1. L'evolució cap a la sostenibilitat
 1. Els combats contra la pobresa
 1. La construcció d'un futur sense guerres
 1. El desafiament dels drets humans
 1. Les reformes del sistema polític internacional
 1. La gestió de les identitats culturals
  Reptes territorials
  La participació de Catalunya en la Unió Europea
 1. L'Europa postNiça: oportunitats per a Catalunya
 1. L'acció europea a través de l'Estat: bilateralisme
 1. L'acció europea directa: cercant noves oportunitats
 1. L'acció europea interregional: nous models de cooperació
 1. L'europeïtzació de les institucions
 1. Conclusions
 1. Bibliografia
  Catalunya i la Mediterrània: cap a un enfortiment de la presència catalana Andreu Claret
 1. La Mediterrània i Catalunya
 1. La institucionalització d'un espai euromediterrani
 1. La participació de Catalunya en la política euromediterrània
 1. Nou propostes per a enfortir la presència catalana a la Mediterrània
 1. Liderar la reflexió i el «lobbying» mediterrani
 1. Bibliografia
  La política exterior envers l'Amèrica del Nord i Àsia-Pacífic Mercè Kirchner Baliu
 1. Consideracions prèvies sobre dos gegants demogràfics
 1. Catalunya i l'Amèrica del Nord
 1. Catalunya i Àsia-Pacífic
 1. Propostes de futur
 1. Bibliografia
  Reptes sectorials
  Les relacions econòmiques de Catalunya amb l'exterior, Martí Parellada i Gemma Garcia
 1. Introducció
 1. El paper de la demanda externa en el creixement econòmic
 1. El comerç exterior de Catalunya
 1. Els mecanismes d'equilibri amb l'exterior
 1. Síntesi i conclusions
 1. Bibliografia
  La promoció internacional dels sectors empresarials de Catalunya Alfons Calderón
 1. La internacionalització de l'empresa catalana
 1. L'acció internacional de Catalunya en matèria empresarial
 1. Algunes reflexions amb vista al futur: reptes i propostes
 1. Bibliografia
  Recerca i desenvolupament tecnològic, Josep Maria Camarasa i Salvador Maluquer i Amorós
 1. L'R+D+I a Catalunya en el context europeu
 1. La participació de Catalunya en els canals internacionals de comunicació científica
 1. La participació catalana en els programes de recerca espanyols, europeus i altres programes internacionals
 1. La presència de la ciència internacional a Catalunya
 1. Perspectives i orientacions per a incrementar la presència
  de Catalunya en el món científic
 1. Bibliografia
  Present i futur de la cultura catalana al món Fèlix Martí
 1. Les imatges de Catalunya al món
 1. Present i futur de la llengua catalana
 1. Els mitjans de comunicació de Catalunya amb el món
 1. Actors de la projecció exterior de la cultura catalana
 1. La societat civil organitzada
 1. La gestió cultural del turisme i de la mmigració
 1. Noves orientacions educatives i culturals
  La política catalana de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional Jaume Giné i Daví
 1. L'evolució de la política de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat internacionals
 1. Cap a la creació d'un model català de cooperació i solidaritat internacionals
 1. Consideracions finals
 1. Bibliografia

QUARTA PART
ESTRATÈGIES PER A IMPULSAR L'ACCIÓ INTERNACIONAL
I LA POLÍTICA EXTERIOR CATALANA
.
  Els objectius de la política exterior de Catalunya Joaquim Llimona
 1. Objectius de la política de projecció exterior
 1. Un futur amb nous reptes
 1. Objeccions i àmbits de futur
 1. Conclusions: elements d'una política exterior catalana
  Comunicació de país: Catalunya com a marca internacional Josep-Francesc Valls
 1. La marca entre la «commodity» i el senyal d'identitat
 1. Els atributs de la imatge de marca de Catalunya, punts forts
  i febles, amenaces i oportunitats
 1. La gestió, la mesura i el control de la imatge
  de marca de Catalunya
 1. Conclusions
 1. Bibliografia
  El paper de l'associacionisme català en la projecció internacional
  de Catalunya Eduard Vallory
 1. Xarxes associatives internacionals i demandes de reconeixement
 1. Què pot aportar l'acció exterior de les associacions catalanes?
 1. Exemples de presència internacional directa. Participació
  i responsabilitat
 1. Consideracions finals
 1. Bibliografia
  Perspectives per a una política exterior catalana Jaume Urgell
 1. Escenaris
 1. Propostes de política
 1. Bibliografia
  Síntesi de propostes David Sánchez Farràs

Llista d'autors.


Envia a un amic Envia a un amic Compartir Meneame.net Del.icio.us DiggIt! Google Facebook Twitter

Documents relacionats

avís legal | crèdits | contactar | backoffice

Tapineria, 10, 3r | 08002 Barcelona | Tel. +34 93 887 63 70

© 2017 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis