IDEES, revista de temes contemporanis

RSSPortada

logotip Colecció Temes Contemporanis

Col·lecció Temes Contemporanis

Editorial Proa

Portada

20. Global i local.<br>L'impacte de la globalització en els sistemes territorials

Francesc Morata

John Etherington

Primera edició: 2003

ISBN: 84-7306-889-0

287 pàgines

 

Resum

Des de fa més de trenta anys, a Occident es parla amb insistència creixent d’un canvi d’època, de profundes transformacions en les relacions socials, culturals, polítiques i econòmiques. Conceptes com postfordisme, societat postindustrial, societat xarxa o postmodernitat han transcendit les fronteres del discurs purament acadèmic per incorporar-se al llenguatge quotidià del món dels negocis, de la cultura, de la política i dels mitjans de comunicació. Tot i les diferències d’èmfasi entre aquests marcs explicatius, hi ha un aspecte que cap d’aquests no s’atreveix a ignorar: la globalització. En boca de tothom, la globalització ha adquirit vida pròpia i s’ha convertit, així, en paradigma del discurs del nou ordre.

Paradoxalment, durant les darreres dècades s’han vist una sèrie de processos que han fet emergir nous espais socials i han reivindicat els antics, una fragmentació que sembla contradir la creació d’un únic espai mundial. Termes com lloc i territori –a diverses escales espacials, des de la supraestatal fins a la municipal– estan adquirint més importància en el procés de la globalització.

En el cas de les comunitats nacionals vinculades a un territori concret, com ara Catalunya, la naturalesa d’aquesta relació entre globalització i localització és cada cop més important. El marc de referència per a Catalunya ja no és exclusivament l’Estat espanyol, sinó la Unió Europea i els mercats globals. La manera d’afrontar el nou escenari dependrà, precisament, de com s’entengui i es plantegi la relació entre globalització i localització.

Els editors d’aquest volum, Francesc Morata i John Etherington, professors de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, han aplegat algunes de les contribucions més destacades de la darrera dècada perquè el lector pugui aprofundir l’anàlisi d’aquests processos i així comprendre millor el context que condicionarà cada cop més la vida col·lectiva i individual del país.

Premsa

 • COLOMINES,A. "Nacionalisme i Globalització". A: Avui (12 de gener de 2004), pàg. 17.

 • Sumari


  Introducció. La «glocalització»: la dinàmica dual de la reconfiguració territorial,. John Etherington

  PRIMERA PART. LA RELACIÓ GLOBAL-LOCAL: UNA VISIÓ PANORÀMICA.
   Les proximitats distants. Dinàmiques i dialèctiques de la globalització. James N. Rosenau
  1. Una metàfora suggeridora
  1. Les dialèctiques de la globalització i la localització
  1. Formes de ciutadania i estímuls per al canvi
  1. Conclusió
  1. Bibliografia
   Viure en l'esfera global Ash Amin
  1. Introducció
  1. L'economia global
  1. El pla local en el pla global
  1. La contenció de l'esfera global
  1. Conclusió. Gruix intstitucional i perspectives locals
  1. Bibliografia

  SEGONA PART. L'ÀMBIT DE L'ECONOMIA POLÍTICA.
   El mosaic global de les economies regionals Allen J Scott
  1. Els contorns del mosaic global
  1. Formes de desenvolupament regional
  1. El nou mapa mundial de les regions
  1. L'ordre social del mosaic
  1. Bibliografia
   La globalització de l'estructura econòmica i el naixement de les associacions regionals interestatals Philip Cooke
  1. Introducció
  1. Amenaces a l'Estat nació modern
  1. La globalització i les aliances estratègiques
  1. La dimensió europea
  1. El programa dels Quatre Motors
  1. Conclusions
  1. Bibliografia
   Ciutats i estats Patrick le Galès
  1. L'Estat contra les ciutats
  1. Les ciutats contra l'Estat?
  1. Les ciutats amb l'Estat
  1. Conclusions
  1. Bibliografia

  TERCERA PART. L'ÀMBIT POLITICOCULTURAL.
   Disjuntura i diferència en l'economia cultural mundial Arjun Appadurai
  1. Un nou model per al flux cultural mundial
  1. La política cultural de la desterritorialització
  1. El paper dels estats i les nacions
  1. Canvis en la producció i el consum
  1. Uniformitat i diferència
  1. Bibliografia
   Envers una cultura global? Anthony D. Smith
  1. L'auge de les cultures transnacionals
  1. Una cultura global «postindustrial»?
  1. Memòria, identitat i cultures
  1. «Etnohistòria» i posteritat
  1. Mobilització vernacular i competència cultural
  1. Llengua franca i àrees de cultura
  1. Conclusió
  1. Bibliografia
   Esculleres del 2000. Del nacionalisme ètnic al nacionalisme cívic Tom Nairn
  1. Daurada però maleïda
  1. Il·lusió i identitat
  1. Identitat i tragèdia
  1. La fi del nacionalisme ètnic
  1. El camp de batalla democràtic
  1. Bibliografia

  QUARTA PART. LÀMBIT POLITICOINSTITUCIONAL.
   El context global de la gestió mediambiental Kenneth Hanf
  1. La «internacionalització» de la regulació governamental
  1. La interdependència ecològica i el problema de la cooperació
  1. L'Estat modern i els problemes de la governança multinivell
  1. La interdependència ecològica i el repte a la sobirania de l'Estat nació
  1. La formació del règim i el procés de la cooperació internacional
  1. La modernització ecològica i el canvi regulador en els estats membres
  1. Dels «estats sobirans» a les xarxes de governança
  1. Bibliografia
   Les regions i els afers internacionals. Motius, oportunitats i estratègies Michael Keating
  1. L'auge de la paradiplomàcia
  1. Per què les regions surten a l'exterior?
  1. El sistema d'oportunitats
  1. Estratègies i estils
  1. Els límits de la paradiplomàcia
  1. Bibliografia
   Patrullant per la «frontera». La globalització, la localització i la condició d'actors dels governs no centrals Brian Hocking
  1. Contextos: global i local
  1. Els governs no centrals i la condició d'actor
  1. Avaluar la condició d'actor
  1. Conclusió: més enllà de la política exterior
  1. Bibliografia

  Conclusions. Globalització, Estat i regions a la Unió Europea: una visió des de Catalunya. Francesc Morata


  Envia a un amic Envia a un amic Compartir Meneame.net Del.icio.us DiggIt! Google Facebook Twitter

  Documents relacionats

  Tapineria, 10, 3r | 08002 Barcelona | Tel. +34 93 887 63 70

  © 2017 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis