IDEES, revista de temes contemporanis

RSSPortada

logotip Colecció Temes Contemporanis

Col·lecció Temes Contemporanis

Editorial Proa

Portada

15. La construcció de l'Europa social

Daniel Ortiz

Primera edició: 2001

ISBN: 84-8437-252-9

429 pàgines

 

Resum

En un món cada dia més globalitzat, la dimensió social de l'Estat només podrà sobreviure si aconsegueix la massa crítica suficient per a resistir amb garanties d'èxit les pressions econòmiques dels mercats globals. La idea és lògica: de la mateixa manera que una Unió Europea amb quinze divises (i per tant, també amb quinze bancs centrals i quinze tipus d'interès bàsic diferent) resultava inviable en el context de la nova economia globalitzada, igual succeeix en el terreny de la justícia i el benestar socials. Només a partir d'un plantejament autènticament comunitari, que garanteixi la protecció i el desenvolupament efectiu dels drets humans fonamentals -incloent-hi els de caràcter socioeconòmic- a tot el territori de la Unió, els ciutadans i les ciutadanes europeus podran afrontar el futur amb una certa confiança.

En aquest sentit, l'objectiu del llibre és doble. D'una banda, familiaritzar el lector (estudiants, polítics, periodistes... ciutadans i ciutadanes concernits pel futur d'Europa) amb aquest extraordinari procés de construcció europea, tan complex i tan lent, però alhora tan ple d'esperança. De l'altra, fomentar la reflexió, el debat i la participació ciutadana en els propis afers europeus, especialment en allò que afecta la qüestió social.

Sumari


Pròleg,. Mário Soares

Introducció,. Daniel Ortiz

PRIMERA PART. UN NOU ENTORN PER A L'EUROPA SOCIAL.
  Un marc polític per a l'Europa social, Leo C. Tindemans
 1. Bibliografia
  L'Europa social després de la crisi de l'Estat del benestar, Riccardo Petrella
 1. Els principis inspiradors i característiques principals de l'economia capitalista actual
 1. La devastació de l'economia actual
 1. Cap al benestar mundial
 1. Bibliografia
  El treball en la societat postindustrial, Jordi Gual
 1. Introducció
 1. Hi haurà feina per a tothom en la societat de la informació?
 1. Les característiques del treball en la societat de la informació
 1. Conclusions
 1. Bibliografia
  Europa davant el repte de la globalització, Ruud Lubbers
 1. Introducció
 1. L'Europa social
 1. Una Unió de pobles
 1. Immigrants i persones que cerquen asil
  La convergència econòmica i la Unió Econòmica i Monetària, Eugenio M. Recio
 1. Conceptes bàsics
 1. La Unió Econòmica i Monetària i la convergència econòmica
 1. Conclusions
 1. Bibliografia
  El tractat d'Amsterdam i les reformes pendents de la Unió Europea, Alfons Calderón
 1. Introducció
 1. Maastricht i la Conferència Intergovernamental del 1996
 1. El tractat d'Amsterdam, culminació de la Conferència Intergovernamental
 1. Avaluació del tractat d'Amsterdam
 1. La Unió Europea i les seves institucions al llindar del segle XXI
 1. L'ampliació
 1. Reptes de futur amb el bagatge de quasi cinquanta anys de construcció europea
 1. Bibliografia

SEGONA PART. ESTRATÈGIES, POLÍTIQUES I PROPOSTES PER A L'EUROPA SOCIAL.
  El naixement d'un nou sistema de benestar social, Josep Adelantado i Ricard Gomà
 1. Introducció
 1. La política social europea envers el segle XXI: elements estructurals de context
 1. Polítiques socials i Unió Europea: unes relacions històriques tenses i canviants
 1. La dimensió social de la Unió Europea: àmbits de política pública i instruments d'acció
 1. A tall de conclusió
 1. Bibliografia
  El dret de ciutadania: Informe sobre la ciutadania europea, Jordi Borja i Roger Sunyer
 1. Introducció
 1. Sobre la ciutadania
 1. La ciutadania europea
 1. Drets fonamentals
 1. Propostes per a una ciutadania europea
 1. Renovació democràtica i ciutadania europea
 1. L'Estat nació qüestionat
 1. Bibliografia
  Europa hauria de ser belga? El futur del model socioeconòmic europeu, Philippe van Parijs
 1. El repte de Mill
 1. El repte de Strange
 1. Bibliografia
  Les institucions comunitàries i l'Europa social
 1. La Comissió,
 1. El Parlament,
  L'Informe del Comitè de Savis del 1996: "Per una Europa dels drets cívics i socials", Eduardo García de Enterría
 1. El camí vers el model social europeu
 1. L'Informe del Comitè de Savis i el tractat d'Amsterdam
 1. Consideracions finals

TERCERA PART. L'EUROPA SOCIAL VISTA DES DE CATALUNYA.
  Els partits polítics
 1. Convergència Democràtica de Catalunya,
 1. Unió Democràtica de Catalunya,
 1. Partit dels Socialistes de Catalunya,
 1. Esquerra Republicana de Catalunya,
 1. Partit Popular de Catalunya,
 1. Iniciativa per Catalunya-Verds, Rafael Ribó i
  Els sindicats
 1. Comissions Obreres,
 1. Unió General de Treballadors,
  Les patronals
 1. PIMEC-SEFES,
  Les entitats cíviques
 1. Fundació Catalana de l'Esplai, Carles Barba
 1. Càritas,
 1. Cristianisme i Justícia,
 1. Institut de Drets Humans de Catalunya,

QUARTA PART. REFLEXIONS FINALS, ENTRE EL POSSIBILISME I LA UTOPIA.
  El model europeu "versus" el model nord-americà, Vicenç Navarro
 1. Introducció
 1. L'evidència empírica
 1. Desocupació: l'evolució en ambdós continents
 1. Salaris: l'evolució en ambdós continents
 1. Keynesianisme "versus" monetarisme
 1. Bibliografia
  Més enllà del pensament únic: és possible una política econòmica alternativa en l'entorn de la globalització?, Luis de Sebastian
 1. Introducció
 1. La superació del pensament únic
 1. Una estratègia d'acció alternativa
 1. Les noves oportunitats
 1. Més espai per a la política social
 1. Conclusió
 1. Bibliografia
  Què vol dir humanitzar el capitalisme, avui?, Michel Albert
 1. Presentació
 1. L'exclusió social i la creació antisocial
 1. Quatre vies per rehumanitzar el capitalisme
 1. Conclusió
 1. Bibliografia

Llista d'autors.

Sigles.

Bibliografia.


Envia a un amic Envia a un amic Compartir Meneame.net Del.icio.us DiggIt! Google Facebook Twitter

Documents relacionats

avís legal | crèdits | contactar | backoffice

Tapineria, 10, 3r | 08002 Barcelona | Tel. +34 93 887 63 70

© 2017 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis