IDEES, revista de temes contemporanis

RSSPortada

logotipo CETC Centre d'Estudis de Temes Contemporanis

El Centre d'Estudis de Temes Contemporanis (CETC) és una unitat dedicada a l'anàlisi i el debat (think tank).

Va néixer l'any 1989 impulsant una tasca que avui ja és de referència obligada en el món acadèmic, social i institucional.

Actualment està integrat a la Secretaria General del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Els seus directors han estat: Jaume Lorés (1989-1998), Àngel Castiñeira (1998-2004), Jaume Renyer (2004-2005), Enric Pujol (2005-2006), Joaquim Albareda (2006), Alfred Bosch (2007-2010) i Ferran Sáez Mateu (2011-2015). En l'actualitat, i des de març de 2016, el director és Joaquim Torra Pla.

Objectius

El CETC pertany al Govern de Catalunya, (http://www.gencat.cat/catalunya/) i segons l'article 20è. del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència li corresponen les funcions següents:

  • Estudiar, diagnosticar i avaluar els fets, els esdeveniments i les tendències de l'entorn contemporani que afecten la realitat catalana i universal, especialment els relacionats amb els camps tecnoeconòmic,sociopolític, ètic, ideològic, cultural, espiritual, del pensament i dels valors.
  • Coordinar i promoure accions de suport en l'àmbit de les funcions pròpies del Centre.
  • Assessorar en l'organització de seminaris, jornades, congressos i conferències vinculades a l'àmbit de les funcions pròpies del Centre.
  • Participar, col·laborar i assessorar altres centres anàlegs d'arreu del món.
  • Coordinar la difusió dels informes i els resultats de les recerques en tots els formats disponibles, i especialment mitjançant la revista editada pel Centre.
  • Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

Equip del CETC

El CETC disposa d'un equip que coordina els treballs de recerca, les publicacions i la resta d'activitats.

  • Marc Leprêtre és responsable d'estudis i de l'edició i coordinació de la revista IDEES
  • Elena Jiménez
  • Eva Maldonado
avís legal | crèdits | contactar | backoffice

Tapineria, 10, 3r | 08002 Barcelona | Tel. +34 93 887 63 70

© 2017 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis