IDEES, revista de temes contemporanis

RSSPortada

imprimir

Premi revista IDEES d'assaig breu

Opinió | 01/03/2002

Acta de la reunió del jurat

<b>Acta de la reunió del jurat</b> Avui, dimecres 2 d’octubre del 2002, s’ha reunit a Barcelona el jurat del Premi Revista IDEES d’Assaig Breu. Els membres del jurat són: <b>Sr. Àngel Castiñeira</b> (President, com a director de la revista IDEES) <b>Sr. Xavier Rubert de Ventós</b> (Vocal) <b>Sr. Salvador Cardús</b> (Vocal) <b>Sr. Jaume Bertranpetit</b> (Vocal) <b>Sr. Xavier Bru de Sala</b> (Vocal)


Com a membre del Consell de Redacció de la Revista IDEES, el <b>Sr. Ferran Sáez Mateu</b> actua en qualitat de secretari (amb veu però sense vot).

S’inicia la reunió a la una del migdia amb un comentari genèric del President del jurat, Sr. Àngel Castiñeira, sobre l’alta qualitat de la majoria dels treballs presentats. També se subratlla l’èxit de participació de la convocatòria, amb un total de 36 exemplars presentats.

1. El Sr. Castiñeira proposa als vocals que exposin quins són els treballs que consideren més remarcables, per tal d’establir un primer debat (sense cap restricció pel que a fa al nombre d’obres proposades).

2. Els vocals enumeren les obres que consideren oportunes i en fan una defensa individualitzada.

3. En acabar aquesta primera tanda, s’exclouen les obres que només han obtingut un vot i s’anoten les que han aparegut diverses vegades en les exposicions del jurat. S’inicia un segon debat, restringit a aquests darrers treballs.

4. Finalment, el jurat acorda centrar la discusió en l’única obra esmentada per la totalitat dels membres amb dret a vot. Aquesta obra és <i>Globalització i catalanisme. Un assaig d’interpretació històrica</i>, i està signada amb el pseudònim de “Pere Càncer”. Després d’aquest tercer debat, el jurat acorda, per unanimitat, declarar-la guanyadora.

5. Així mateix, el jurat acorda atorgar una menció especial a dos treballs més, i en recomana la seva publicació. Aquests treballs són <i>Els pecats capitals del psiquiatre</i>, signat amb el pseudònim de “Pere Gray”, i <i>El clergue i el bufó. Una aproximació crítica a l’assaig periodístic</i>, signat amb el pseudònim d’“Eulàlia Agustí”.

6. S’obre la plica de l’obra guanyadora, <i>Globalització i catalanisme. Un assaig d’interpretació històrica</i>, l’autor de la qual resulta ser-ne <b>Carles Boix</b>, resident a Chicago (Estats Units).

7. Els autors de les altre dues obres són –després d’obrir les pliques corresponents– <b>Antoni Corominas</b> (per <i>Els pecats capitals del psiquiatre</i>) i <b>Ramon Camats</b> (per <i>El clergue i el bufó</i>).

8. La redacció d’IDEES, revista organitzadora del premi, es reserva la potestat de triar alguns treballs més per a la seva publicació (previ acord amb el seu autor). En aquest sentit, un membre de la redacció d’IDEES es posarà en contacte –en el decurs de les properes setmanes– amb els autors dels treballs seleccionats.

Barcelona, 2 d’octubre del 2002


<b>Bases del premi</b>

1. Els assaigs que optin a aquest premi hauran de tenir una extensió mínima de 25 planes i una extensió màxima de 50 (2100 caràcters amb espais per plana). Els originals seran estrictament inèdits i escrits en llengua catalana. El treball haurà de versar, en un sentit molt ampli, sobre qualsevol tema del món contemporani (filosòfic, científic, econòmic, polític, artístic, etc).

2. Els originals es trametran per quintuplicat, impresos a doble espai i per una sola cara, a la seu de la revista IDEES (La Rambla 130, 2n 2a / 08002 Barcelona / Tel. 93 343 58 80) abans del dia 5 de juliol del 2002. El veredicte es farà públic la segona quinzena de setembre del 2002.

3. Als originals es farà constar el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor. Si aquest prefereix emprar un pseudònim, haurà d'adjuntar una plica. L'autor es compromet a no presentar l'original a altres premis en curs, ni, en general, a tenir condicionada la seva difusió.

4. Si el Jurat ho creu oportú, el premi podrà ser declarat desert. També, excepcionalment, podrà ser concedit <i>ex aequo</i>.

5. La revista IDEES es reserva el dret a publicar remuneradament aquells treballs que consideri d'una qualitat remarcable, sempre que l'autor hi estigui d'acord.

6. L'import del premi és de 3.500 euros i es farà efectiu en el moment de la seva concessió pública.

7. L'assaig premiat serà publicat per la revista IDEES.

8. Els originals no premiats podran ser retirats fins un màxim de tres mesos després de la concessió del premi.

9. El Jurat del premi estarà format per cinc personalitats destacades del món de la cultura catalana.

10. La presentació dels originals implica l'acceptació d'aquestes bases, que actuen amb valor de contracte d'edició.

Envia a un amic Envia a un amic Compartir Meneame.net Del.icio.us DiggIt! Google Facebook Twitter

Informació Addicional

avís legal | crèdits | contactar | backoffice

Tapineria, 10, 3r | 08002 Barcelona | Tel. +34 93 887 63 70

© 2017 Centre d'Estudis de Temes Contemporanis